Welkom bij Proven Managers

Proven Managers is hét interim bureau voor organisaties op het gebied van Het Nieuwe Organiseren. Wij beschikken over een groot bestand interim managers die gespecialiseerd zijn op het gebied van ICT ManagementCommunicatie AdviesHuman Resource Management en Vastgoed & Facility Management.

De vraag naar high level managers komt vaak voort uit het succes van ons bedrijfsonderdeel Proven Partners. Een organisatie wil vaak het project/programma zelf tot stand brengen zonder gebruik te maken van externe adviesbureaus. Toch wil men wel de kennis in huis hebben om tijdelijk onder eigen regie projecten/programma’s tot een goed einde te brengen. Ook kan het zijn dat er tijdelijk behoefte is aan invulling van lijnactiviteiten op het gebied van bijvoorbeeld communicatie of human resource. In beide gevallen zijn onze managers in staat om binnen het gedachtegoed van Sturing en Ruimte op meervoudige wijze te kijken naar organisatievraagstukken.

Bent u op zoek naar een interim manager met oog voor de uitdagingen van uw organisatie die tevens een project/programma succesvol kan leiden of tijdelijk een vacante (lijn)functie kan vervullen? Neem dan contact op via inhuur@proven.nl.

Share Button